top of page

POLIKLINIKA

EUROLAB

NAŠ TIM - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR DEJAN NINČIĆ

DSC_1044c.jpg

Prim. dr sci. med. Dejan Ninčić

Dejan Ninčić je rođen u Novom Sadu gde je završio osnovnu i srednju školu kao i Medicinski Fakultet sa prosečnom ocenom 9,92. Svoje obrazovanje je nastavio tokom magistarskih studija i stekao zvanje magistra medicinskih nauka, sa magistarskom tezom  “Manifestacije rane postmenopauze kod žena sa fiziološkom i indukovanom menopauzom”. Završava i doktorske studije, te dobija naučno zvanje doktora medicinskih nauka nakon odbrane doktorske teze “ Primena Dopler ultrasonografije u ispitivanju vaskularnih faktora u razvoju seksualnih disfunkcija kod žena nakon hirurških procedura u maloj karlici”. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva sa odličnim uspehom polaže 2005. godine i započinje rad kao specijalista ginekologije i akušerstva. Zvanje Primariusa stiče 2013. godine. Stručno iskustvo stiče radeći na Klinici za dečiju hirugiju, na odeljenju za patologiju i citodijagnostiku Instituta za onkologiju, a zatim kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine i kao lekar specijalista u Institutu za onkologiju Vojvodine na odeljenju ginekologije, a potom i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije. U zvanje nastavnika na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je izabran 2010. godine i svoje znanje svesrdno prenosi strudentima medicine do 2015. Usavršavao se u inostranstvu u sklopu studijskog boravka u SAD na Univerzitetu Illinois Chicago iz oblasti fiziologije, a po položenom specijalističkom ispitu svoje usavršavanje nastavlja na seminaru iz ginekologije i akušerstva u Austriji, višem kursu iz ginekološke onkologije u Beogradu , školi histeroskopije u Novom Sadu, radnom seminaru iz oblasti radikalne hirurgije u ginekologiji u Pragu. Kao predavač učestvovao je u radu Nacionalne škole za kolposkopiju.


Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u međunardonim i nacionalnim časopisima iz oblasti ginekologije. Bio je učesnik nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata kao i kliničkih studija.

Sa posebnim ponosom ističe angažovanje u projektu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vojvodine i Ministarstva zdravlja Republike Srbije “Zaustavi, Zaštiti, Pomozi- Stop  nasilju nad ženama” gde je u trogodišnjem angažmanu kao predavač učestvovao u edukativnom radu sa zdravstvenim radnicima i saradnicima i time lično doprineo da se promeni odnos prema nasilju, a nasilje nad ženama okarakteriše kao nepoželjna i nedopustiva društvena pojava koja je danas strogo sankcionisana krivičnim zakonom Republike Srbije.

Govori srpski i engleski jezik.

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Poliklinika Eurolab. Laze Nančića 2, Novi Sad

 ☎ 064/223-4817, 021/21-56-585, 065/270-4444

bottom of page