top of page

POLIKLINIKA

EUROLAB

HEMATOLOGIJA

BIOHEMIJA

IMUNOLOGIJA

MIKROBIOLOGIJA

HORMONI

PCR

BIOLOŠKA TERAPIJA

PC TESTOVI I ANALIZE POLIKLINIKA EUROLAB NOVI SAD
imunološke analize i testovi u poliklinici EUROLAB u Novom Sadu
mikrobiološke analize i testovi u poliklinici EUROLAB u Novom Sadu
TESTOVI HORMONA POLIKLIIKA EUROLAB NOVI SAD
BIOHEMISKE ANALIZE POLIKLINIKE EUROLAB
hematološke analize i testovi u poliklinici EUROLAB u Novom Sadu
BIOLOŠKA TERAPIJA novo u Novom Sadu jedino u poliklinici EUROLAB
Poliklinika eurolab u Novom Sadu, Laze nancica

Najčešće laboratorijske analize u svakodnevnoj lekarskoj praksi su upravo hematološke analize. Odredjivanje kompletne krvne slike (KKS, broj crvenih i belih krvnih zrnaca, krvnih ploćica), nivo hemohloglobina i hematokrita, sedimentiacije eritrocita (SE), diferencijalna krvna slika (broj, vrsta i medjusobni odnos belih krvnih zrnaca) te odredjivanje specifičnih hematoloških indeksa (MCH, MCHC, MCV) kao i parametara koje se odnose na zgrušavanje (koagulaciju) krvi čine standardne hematološke analize.

Biohemijske analize čine najveću grupu laboratorijskih analiza. Ovim analizama krvi dobijamo značajne podatke o funkciji unutrašnjih oragana kao i kvalitetu metaboličkih procesa. Neke od brojnih biohemijskih analiza koje možete uraditi u laboratoriji Eurolaba su ALT, AST, gama GT, urea, kreatinin, elektroliti, ŠUK, OGTT, insulinemija i mnoge druge.

Sve veći značaj u ispitivanju mnogobrojnih stanja i bolesti , danas zauzimaju imunološke analize. Odredjivanje različitih imunoloških i imunobioloških markera, serološke analize, imunohemijske analize čine temlj savremenog medicinskog prisupa i nezamenjive su u dijagnostici i praćenju bolesti kao što su autoimune bolesti, tumori, infektivne bolesti. Savremena oprema i najnovija tehnološka dostignuća omogućavaju da u laboratoriji polikline Eurolab dobijete pouzdane rezultate kompleksnih imunoloških analiza u najkraćem mogućem vremenu .

Savremena mikrobiološka laboratorija, standardizovane procedure u korišćenju i postupanju sa hranjivim podlogama za rast bakterija kao i visokospecijalizovani kadar u našoj poliklinici omogućava sigurne i tačne rezultate koji su neophodno za svakog lekara kako bi na pravilan način lečio bakterijske infekcije. Samo u roku od 48 sati, a za pojedine slučajeve i brže, dobijate rezultate bakterioloških analiza sa antibiogramom iz uzorka koji se uzimaju u našoj laboratoriji, a  lekar koji Vas upućuje na ispitivanje može u kontaktu sa našim mikrobiologom  da za Vas odabere najbolji mogući tretman odnosno terapiju u najkraćem periodu od momemnta davanja uzorka za analizu.

Odredjivanje hormonskog statusa je neophodno radi utvrdjivanja poremaćaja funcije žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Najčešće hormonalne analize su neophodne za lečenje pacijenata koje najčešće vode ginekolog, urolog, endokrinolog i lekar opšte medicine su: FSH, LH, prolakltin, estradiol, progesteron, terstosteron, anti Mlerijan hormona (AMH), DHEA, androstendion,kortizol, adrenalin, hormoni-hipofize, TSH, T3, T4.Postoje i mnoge druge specifične analize hormona koje se rade sa nabrojanim standardnim i u kombinaciji sa biohemijskim i imunoloških metodama kako bi se omogućilo adekvatno lečenje poremečaja rada endokrinih žlezda.

PCR je najsavremenija molekularno-biološka metoda kojom se detektuje prisustvo ili odustvo genetskog materijala koji je lekaru od interesa. Ima široku primenu u savremenoj medicinskoj dijagnostici kako u oblati genetike tako i u drugim poljima medicine pre svega u oblasti bakteriologije i virusologije. PCR u molekularno dijagnostičkim mikrobiološkim ispitivanjima sa 100% sigurnošću detektuje prisustvo ili odsustvo svih mikroorganizama, a najveću primenu je stekao kod detektovanja virusa kao što su HPV, HIV, hepatitis virusi B i C i bakterija , na prvom mestu hlamidije.

Biološka terapija predstavlja najnoviji i dosad najdelotvorniji vid lečenja zapaljenskih bolesti creva ‒ Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, kao i reumatoidnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa, te brojnih onkoloških oboljenja.

Laboratorija poliklinike EUROLAB jedina za 24h određuje koncentraciju lekova i antitela (adalimubaba i infliximaba).

HEMATOLOGIJA
BIOHEMIJA
MIKROBIOLOGIJA
IMUNOLOGIJA
HORMONI
BIOLOŠKA

TERAPIJA

PCR
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Poliklinika Eurolab. Laze Nančića 2, Novi Sad

 ☎ 021/270-4444, 065/270-4444

bottom of page