top of page

LABORATORIJA

EUROLAB

  • Facebook
  • Instagram

Medicinska laboratorija „EUROLAB“ je specijalizovana ustanova zdravstvene delatnosti, čiji je zadatak da obavlja laboratorijsku dijagnostiku za potrebe stanovništva. Organizacija rada i principi funkcionisanja Laboratorije omogućavaju da sve grane medicine pravovremeno dobiju potrebnu laboratorijsku dijagnostičku uslugu. Laboratorija pruža neophodne stručno-metodološke i doktrinarne informacije. Da bi zadržala visoki stručni nivo Laboratorija je obavezna da stalno drži korak sa napretkom nauke, ostvarujući ispitivanja novih parametara i uvodeći nove metode i postupke rada. Zato je visokostručni kadar Laboratorije dužan da se stalno usavršava u oblasti laboratorijske dijagnostike.

Klikom na ikonicu pored

analize odaberite usluge, a ukupna cena 

biće prikazana na vrhu ekrana

© 2020 Poliklinika Eurolab. Laze Nančića 2, Novi Sad

 ☎ 021/270-4444, 065/270-4444

bottom of page