top of page

POLIKLINIKA

EUROLAB

Priprema pacijenta pre dolaska u laboratoriju

Pre dolaska u laboratoriju i izvođenja laboratorijskih analiza, potrebna je odgovarajuća priprema, da bi se dobijeni rezultati smatrali validnim i verodostojnim.

Za većinu laboratorijskih testova (pogotovo za određivanje koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, gvožđa,….), neophodno je uzimanje uzorka na prazan stomak, 10 do 12 sati pre zadnjeg obroka, u tom periodu preporučljivo je jedino vodu konzumirati, da bi umanjili ev.osećaj žeđi.

Fizička aktivnost 24h pre uzorkovanja, takođe se ne preporučuje, jer može dati lažnu sliku o povećanju nekih enzima ( posebno CK I LDH)

Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona se mogu analizirati nezavisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo da se ne konzumira hrana i piće najmanje 2-3h pre vađenja krvi. Za analize prolaktin, kortizol i ACTH neophodno je mirovanje od 20 min pre uzorkovanja.

U cilju dobijanja verodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu laboratorije jer ista može uticati na rezultate testiranja- ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr.

Za pacijente koji su na ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima pre uzimanja uobičajene terapije uz obaveznu konsultaciju sa lekarom koji je propisao terapiju. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj dugotrajnoj terapiji.

Posle venepunkcije (vađenja krvi iz vene), potrebno je držati ispruženu ruku i čvrsto pritisnuti mesto uboda, u trajanju od minimum 5 minuta. Izbegavati veći fizički napor, posebno sa tom rukom, u toku celog dana posle uzorkovanja, da bi se sprečila pojava hematoma.


Sve, gore navedeno je važno, zato što hemolizirani, ikterični I lipemični uzorci se u laboratoriji evidentiraju kao “neprihvatljivi uzorci“ i kao takvi se ne mogu analizirati, jer usled bitne interferencije ovakvih uzoraka u analitičkom sistemu, rezultati testova iz ovakvih uzoraka su u principu netačni.


NE ZABORAVITE – TAČNE INFORMACIJE KOJE DATE PRILIKOM UZORKOVANJA OMOGUĆAVAJU PRAVILNO TUMAČENJE LABORATORIJSKIH REZULTATA. Pouzdanost svih laboratorijskih testova, pored primenjene metodologije izvođenja istih, u velikoj meri zavisi I od primenjene standardizacije uzorkovanja biološkog materijala!


350 views0 comments

Recent Posts

See All

Uzrok nastanka insulinske rezistencije povezan je sa nezdravim načinom života, konzumiranjem brze hrane , nedovoljnom fizičkom aktivnosti

Anemija se defiše kao smanjenje koncentracije hemoglobina (Hb) prema godinama i polu u odnosu na referentne vrednosti

bottom of page