top of page

POLIKLINIKA

EUROLAB

Priprema pacijenta pre dolaska u laboratoriju

Pre dolaska u laboratoriju i izvođenja laboratorijskih analiza, potrebna je odgovarajuća priprema, da bi se dobijeni rezultati smatrali validnim i verodostojnim.

Za većinu laboratorijskih testova (pogotovo za određivanje koncentracije glukoze, holesterola, triglicerida, gvožđa,….), neophodno je uzimanje uzorka na prazan stomak, 10 do 12 sati pre zadnjeg obroka, u tom periodu preporučljivo je jedino vodu konzumirati, da bi umanjili ev.osećaj žeđi.

Fizička aktivnost 24h pre uzorkovanja, takođe se ne preporučuje, jer može dati lažnu sliku o povećanju nekih enzima ( posebno CK I LDH)

Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona se mogu analizirati nezavisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo da se ne konzumira hrana i piće najmanje 2-3h pre vađenja krvi. Za analize prolaktin, kortizol i ACTH neophodno je mirovanje od 20 min pre uzorkovanja.

U cilju dobijanja verodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu laboratorije jer ista može uticati na rezultate testiranja- ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr.

Za pacijente koji su na ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima pre uzimanja uobičajene terapije uz obaveznu konsultaciju sa lekarom koji je propisao terapiju. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj dugotrajnoj terapiji.

Posle venepunkcije (vađenja krvi iz vene), potrebno je držati ispruženu ruku i čvrsto pritisnuti mesto uboda, u trajanju od minimum 5 minuta. Izbegavati veći fizički napor, posebno sa tom rukom, u toku celog dana posle uzorkovanja, da bi se sprečila pojava hematoma.


Sve, gore navedeno je važno, zato što hemolizirani, ikterični I lipemični uzorci se u laboratoriji evidentiraju kao “neprihvatljivi uzorci“ i kao takvi se ne mogu analizirati, jer usled bitne interferencije ovakvih uzoraka u analitičkom sistemu, rezultati testova iz ovakvih uzoraka su u principu netačni.


NE ZABORAVITE – TAČNE INFORMACIJE KOJE DATE PRILIKOM UZORKOVANJA OMOGUĆAVAJU PRAVILNO TUMAČENJE LABORATORIJSKIH REZULTATA. Pouzdanost svih laboratorijskih testova, pored primenjene metodologije izvođenja istih, u velikoj meri zavisi I od primenjene standardizacije uzorkovanja biološkog materijala!


507 views0 comments

Recent Posts

See All

ODLUKA KOJU LABORATORIJSKU ANALIZU ODABRATI

Uopšteno, veoma je teško doneti odluku koje laboratorijske testove odnosno analize treba uraditi, kao pokušaj otkrivanja bolesti pre razvoja

Procena insulinske rezistencije

Uzrok nastanka insulinske rezistencije povezan je sa nezdravim načinom života, konzumiranjem brze hrane , nedovoljnom fizičkom aktivnosti

Anemija

Anemija se defiše kao smanjenje koncentracije hemoglobina (Hb) prema godinama i polu u odnosu na referentne vrednosti

Comentarios


bottom of page