top of page

POLIKLINIKA

EUROLAB

NAŠ TIM - CENTAR ZA HEMOSTAZU I PREVENCIJU TROMBOZE

IMG_20220724_194442 - Copy.jpg

Dr sci. med. Predrag Filipov
specijalista interne medicine – hemostazeolog

Radni vek proveo u Odeljenju za hemostazu i prevenciju tromboza Centra za laboratorijsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine.

Osnovno, gimnazijsko školovanje i Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu. Nakon sticanja zvanja doktora medicine, magistarskih studija i magistarske teze čiji je predmet istraživanja bio uticaj heparina na aktivnost trombocita, stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Svoje obrazovanje je nastavio uspešnim polaganjem specijalističkog ispita čime je stekao zvanje specijaliste interne medicine.

Dugogodišnje stručno iskustvo u oblasti prevencije tromboza i poremećaja hemostaze u različitim granama kliničke medicine i ambulantnom radu polikliničke službe dopunio je i uspešnom odbranom doktorske disertacije na temu uzicaja različitih antitromboznih lekova na prevenciju nastanka rane tromboze arteriovenskih fistula za hemodijalizu kod bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom.

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Poliklinika Eurolab. Laze Nančića 2, Novi Sad

 ☎ 064/223-4817, 021/21-56-585, 065/270-4444

bottom of page